„...ale oni
otrzymali po denarze...”

Dziękuję ci, chłopcze, co dziadkiem już jesteś,
że chciałeś mnie spotkać
	i mówić o sobie,
	najgłębsze tajniki swego serca odkryć...

Nie ważne coś robił – już to naprawiłeś.
Inny z ciebie człowiek...
	dobrze, że wróciłeś,
	do Boga wciąż tęsknisz.

Czy to nie za późno?

Osądzać bym nie śmiał - 
			cieszę się – dziękuję...
a Bogu przypomnę to, co sam powiedział
w pięknej przypowieści o pracy w winnicy - 
„nawet ci ostatni denara dostali”.