Boża świątynia
	Pytanie to padło – zapisane w Biblii -
		Czy Bóg naprawdę zamieszka w tym domu?
			- uroczyście dla Niego wybudowanym...
	Salomon zapytał - 
		Czy Bogu się spodoba nasze budowanie?
			według projektu najlepszych artystów
				i z materiałów iście najwspanialszych.

	W Biblii napisano -
	Prorocy z gniewem potrafili mówić,
	w imieniu Boga sumienia karcili...
			Niemiłe są dla Mnie bogate ofiary,
			skoro obok modlitw krzywdy w sercu macie.
			Idź i się pojednaj, okaż miłosierdzie,
			wtedy uznam ciebie i ofiarę złożysz.

	Świątynią Boga przecież wy jesteście!
	Duch Boga waszego pragnie w was zamieszkać!
	... a więc zamiast pytać -
		wasze dobre czyny jak światło niech świecą...