Czasem tak się mówi...

„Ja dla ciebie wszystko...”
„Możesz na mnie liczyć...”
„Żądaj, a otrzymasz...”
   - tak się czasem mówi
      (pół żartem, pół serio)
      piękne, puste słowa, które nic nie znaczą,
      bardzo eleganckie i miło słuchane.
Lecz, kiedy masz spełnić swoje dane słowo,
bądź przygotowany, że może być trudno.

Historia potwierdza...
Niejeden był taki – jak Herod obiecał - 
miał gest, wielkoduszność - 
„wszystko, co zapragniesz, nawet pół królestwa”
				 potrafił powiedzieć - 
i wtedy usłyszał „daj głowę proroka”...
Nie miał takich planów, inne gry rozgrywał,
przewidzieć nie umiał - 
			lecz słowo się rzekło - 
	uważał, że musi spełnić obietnicę,
honor swój ratował i zabił człowieka.

Kimkolwiek więc jesteś
		    słów na wiatr nie rzucaj,
a, jak już obiecasz,
	niech będzie tak mądre... żeby można spełnić
				    i zostać człowiekiem.