Miłość wieczna...
	Mówią, że „od zawsze”, odkąd pamiętają
		bardzo się kochali.
	Wielką swoją miłość
		ślubem potwierdzili.

	I ciągle są razem w tym swoim małżeństwie,
		chociaż lata płyną...
	Ciągle zakochani,
		niezmiennie szczęśliwi.

	Były też zmartwienia, kłótnie i kryzysy,
		lecz nie było zdrady.
	Miłość zwyciężała -
		zawsze atrakcyjna.

	Tak wierne małżeństwo bardzo rzadko bywa
		- niektórzy powiedzą.
	A oni się śmieją -
		twierdzą – miłość wieczna.

	Za to, że tak trwacie w tej waszej miłości
		podziwiać was trzeba...
	I odznaczyć warto
		medalem zasługi.