Ocalić godność

To już nie jest ten świat, teraz jest inaczej…
Szlachetnie postąpisz –
	gotowi cię wyśmiać.
Nie skrzywdzisz człowieka –
		powiedzą, żeś głupi.
Straciłeś okazję, żeby się odegrać –
		naiwny – osądzą.
Zachęcać cię będą –
		wydrwij to co święte,
		zabłyśnij skandalem –
		wnet będziesz na szczycie
		i zdobędziesz sławę.
A jednak,
	a jednak to wszystko nieprawda!
Pozostań szlachetnym
	i nie krzywdź, nie wyśmiewaj –
Świat wciąż tego pragnie i dobra wciąż szuka.

Życie jest przewrotne – sprawdzać chce twą wartość,
w absurd cię wprowadzić, upodlić i zniszczyć,
niewinność podeptać, na śmietnik wyrzucić,
byś pozostał niczym.

Dlatego cię błagam – złu się nie poddawaj,
Nie bój się być sobą, o swą godność walczyć
				i dobro ocalać…
	Tylko, czy wytrzymasz , taką próbę losu?