Okradli człowieka

Nie wiesz, co powiedzieć...
	 - znowu cię okradli!
A tak ludziom ufasz,
	ciągle im pomagasz.
    Niektórzy widzieli,
	że coś ciebie trapi
	  i oczy masz smutne...
	    - udawałeś spokój.
    Musiałeś zapomnieć...
	miałeś właśnie wtedy
	   pocieszać człowieka
 	     i zwierzeń wysłuchać.
Pocieszasz się tylko
(z swym gorzkim uśmiechem)
	     godność ci została...
		 - ukraść nie umieli.