Przyjaźń prawdziwa

W jednej szkole byliście, dobrzy przyjaciele...
na innych drogach jesteście.
Budowałeś socjalizm, on umacniał Kościół,
a przyjaźń wasza przetrwała.

	W burzliwych naszych czasach,
			„barwnych” czasach Polski
	nie zapomnieliście o sobie.
	On wiedział o tobie, może się domyślał - 
	tyś jego pracę doceniał.

Przetrwała wasza przyjaźń lat ponad pięćdziesiąt
aktywność twa, jego gorliwość.
Szkolne więzy młodości głęboko zostały
od polityki ważniejsze.