Taka rzeczywistość

Czyś się z tym pogodził,
	czy ci bardzo smutno...
Odpadasz z rozgrywek - 
	a gra idzie dalej.

Taka rzeczywistość w bajkach gdzieś zawarta - 
twa piękna opowieść zostanie wspomnieniem...
I świat (ten współczesny) 
	już ciebie odrzuci.

Czy żart to jest tylko, czy stwierdzenie faktu,
	może krzyk rozpaczy...
Rozumieć nie musisz - 
	wypadłeś z obiegu.

Gdybyś chciał „rozgrywać”,
	„per fas et nefas” walczyć...
		może też byś wygrał.
Lecz świat ciebie nie chce,
	na innej gra fali.