"...aby widzieli wasze dobre uczynki..."

Tak różni są ludzie - 
Zwykli, niezwyczajni,
Kłótliwi, zawistni,
Przemądrzali wielce,
Albo wciąż naiwni.

	Ale mają serce - 
	Szukają miłości.
	Czasem głupio wierzą, 
	Czasem są przewrotni.

Przynajmniej czasami
Chcą żyć pięknie, mądrze.
Choć znów będą grzeszyć
(braknie wytrwałości) - 
Dobre chęci mają.

	Każdego też można 
	Czymś bardzo zadziwić,
	Porwać na niebiosa,
	Albo w piekło strącić.

Pokochaj każdego.
Zawstydź swą dobrocią.
Jak powiedział Chrystus - 
Nawet marnotrawny
Do dobra chce wrócić.