Tylko bajka?

Bajką to może jest tylko,
Ale przepiękna to bajka…
Życie to samo, lecz inne
Radosne wyrosły skrzydła.

A co się stało nie powiem…
Niech tajemnicą zostanie.
Jest to wszak bajka zaledwie,
Lecz bardzo piękna ta bajka.