Wybaczyć

Znów trzeba wybaczyć
- Tak Jezus powiedział
Zapomnieć urazy,
Szanse dać nadziei.

	I żebyśmy chcieli
	Tworzyć wciąż od nowa
	Życie sprawiedliwe
	Przyjazne każdemu.

Żeby mógł się zmieścić
W tym królestwie dobra
Każdy zwykły człowiek
Uczony i prosty.