Bogiem zachwyceni...

Musi zastanawiać…
Wciąż bywają ludzie
      uczeni i prości,
           co o prawie Bożym
             i Bożej mądrości
              z najwyższym uznaniem 
                    poematy tworzą.

„Prawo doskonałe, co pokrzepia duszę - 
prostaczka naucza prawdziwej mądrości…”
„Przykazania Twoje są radością serca,
bardziej pożądane niż złoto najczystsze,
niż wiele tysięcy sztuk złota i srebra…”
         - kto może tak mówić?
              szalony ktoś chyba,
                  albo bardzo mądry !

Dobrze, że się cieszą
             wspaniałością świata,
wychwalają Boga,
      który wszystko stworzył…
z zachwytem i szczęściem
          wyśpiewują psalmy,
             układają wiersze
                i piszą modlitwy
                  bardzo patetyczne
                    (często dzieła sztuki)
                   czasem prymitywne
                    (ale pełne serca).

Lubię te poezje - 
              piękny to znak wiary…