Brzydka bajka

Gdzieś… bardzo daleko,
       za siedmioma morzami, górami siedmioma -
zwyczaj wkradł się taki…
Że ważna persona nie musi przepraszać,
               wyjaśniać nie musi,
               przed nikim tłumaczyć,
a wszystko, co czyni, jest zawsze poprawne
               ( nawet doskonałe)
               i jedynie słuszne.

Dobrze mu się wiedzie.
        uznaniem się cieszy.
            stał się jak wyrocznia
               i wszystko mu wolno.
Kogo chce, potępi - 
        może też obrazić…
             kogo chce, popiera…
                      Zdobył taką władzę.

Mówią to złośliwi (może humoryści?)
                     zrozumieć nie mogą.
Niektórzy się martwią
     i bardzo się boją,
         wpadają w depresję,
              lub się tylko śmieją - 
                   innych „krew zalewa”…
Wszyscy są bezsilni.

Powie ktoś – to bajka.
Tak, to brzydka bajka!