Być razem...

Można z bliźnimi żyć w zgodzie,
choć się tak bardzo różnimy…
Służyć ojczyźnie pragniemy
i o tym samym mówimy.
(różnych zaś słów używamy)

Do kraju marzeń tych samych
inne nas drogi prowadzą…
Lecz sprawiedliwość jest wspólna,
a prawda prawdę oznacza.

Prawa powszechne zapewnić -
te, których wszyscy pragniemy
- determinacji potrzeba,
zgody, pokory, miłości…

Niektórzy (to pesymiści)
uparcie szerzą zwątpienie…
Drogi, co może być wspólna,
odnaleźć wciąż nie potrafią.

Na szczęście są optymiści,
światło w ciemności wciąż widzą …
Nie wątpią w mądrość człowieka,
dobro zwycięży – powiedzą,
wierzą – do celu dojść można
nawet drogami różnymi.