Dajcie mi władzę...

Dlaczego tak bywa,
     że ci, którzy służą,
         interesów własnych
            uparcie szukają…
      dajcie władzę – mówią - 
             wtedy świat się zmieni.

Bo władza jest po to,
       żeby rozwiązywać - 
             czego zwykły człowiek
                 rozwiązać nie umie.

Władza służy ludziom
       z pokorą, mądrością -
             czasem tylko rządzi
             (a to jest za mało).

Władzę szanujemy,
       nawet ją kochamy -
często bezkrytycznie z niej się wyśmiewamy,
       lecz wszyscy pragniemy
             w kręgu władzy zostać.

O tym sobie myślę
       i bardzo się martwię
prawdziwej miłości
          do ojczyzny nie ma.