Dobro na codzień
Bywają czasami tacy, co się wzruszą…
              przy jakiejś okazji
              (ale nie na co dzień)
      potrafią ustąpić
           czyn dobry wykonać,
           gniewem nie wybuchnąć,
           nawet się uśmiechnąć,
           miłością obdarzyć…
      jak w tej opowieści,
        co w noc wigilijną
          zimny egoista
            całkiem się przemienia
              w dobrego człowieka.

A ja znam człowieka, co wzrusza się zawsze,
                każdemu chce pomóc,
                   każdego zrozumie
                   każdemu uwierzy.

Kimkolwiek więc jesteś,
    wiedz o tym, pamiętaj,
           przyjmie cię życzliwie,
           o twoich kłopotach wysłucha troskliwie,
                 mądrego coś powie,
                 podtrzyma na duchu
                       i zostawi uśmiech.

Poszukaj takiego –
      Może też bądź taki…