Errare humanum est
W pięknym naszym świecie
             można się zagubić…

Zagubić się można
        w lesie, na bezdrożach,
           w górach i dolinach,
             w wielkim zwłaszcza mieście…

Ktoś się czasem gubi
         w dobrze znanych szlakach,
bo zgubić się można
         chyba w każdym miejscu.

można się zagubić
         także w polityce.

Zgubić się też można
          na polu nauki,
          w pracy i w rozrywce,
          w życiu towarzyskim…

Często się gubimy
          nawet w własnym sercu.

Spotkałem człowieka – zupełnie się zgubił -
zgubił się na ścieżkach
           dobrze oznaczonych…
Nie widział już wyjścia
           i nie chciał pomocy.