Koniec świata
Gdy już koniec świata,,
  gdy się wszystko wali,
    gdy nie ma ratunku,
     gdy gwiazdy spadają,
       gdy musimy umrzeć,
        albo krzywdy znosić,
          gdy prześladowania bez sensu spadają,
           gdy wszystko się kończy…
             - „nawet włos z głowy
               nie może wam zginąć”

             - radosną tę prawdę,
             aż nieprawdopodobną
             z poczuciem humoru
             Chrystus nam przekazał.

Zechciejcie utrzymać
              beztroskę i mądrość
              i swobodę ducha…
Pracujcie w spokoju,
   chleb swój zgodnie jedzcie,
     nie martwcie się zbytnio,
       nie wpadajcie w konflikt,
         miłość zachowajcie.

Mimo końca świata
    nie zgubcie fantazji…