Marnotrawny syn…
(z sercem ciężkim od win)

Lat ponad czterdzieści…
Boga zastawiłeś, a Kościół zwalczałeś,
w pracy twej – mówiłeś – było to konieczne,
                      żeby żyć dostatnio.

Wrzeszczcie zapragnąłeś
            powrócić do Boga,
                do dziecięcych przeżyć,
                    do wiary młodości.

Byłeś już wysoko
            w partyjnych strukturach,
lecz cię wyrzucili…
            odebrali wszystko!

Czy zmieniłbyś życie,
            gdyby twa kariera nie była zniszczona?
            (tak, jak ty czasami niszczyłeś ją innym)
Sam mówisz, że nie wiesz…
             - było ci wygodnie,
              nie musiałeś myśleć.

Chciałeś potwierdzenia,
              że Bóg ci przebaczy …
                    odmienić się chciałeś,
                     pragnąłeś modlitwy.

Pożyczyłeś brewiarz (modlitwy kapłańskie)…
              byłeś zachwycony, jak piękne są psalmy.
I ty, stary człowiek,
              jak dziecko płakałeś…

Decyzję podjąłeś!
        wszelkie zło naprawiać,
        zwykłym ludziom służyć
                i dobro ocalać…
        idącym w karierę swój przykład pokazać…
        bo może się uda chwiejnych uratować…
                       zanim wpadną w sidła
                               złej ideologii.

Że Bóg ci wybaczył…
       już się dowiedziałeś!
ludzie, co cię znali, czy się nie odwrócą
                    i czy ci uwierzą,
                    żeś już inny człowiek?

Martwiłeś się tylko - 
            w życiu, co się kończy,
                    wszystkiego nie zdążysz,
                       nie dasz rady zmienić.