Modlitwa wątpiącego
Do Boga myśli zanoszę…
           swego zmartwienia nie kryję.

Boże, coś siły mej źródłem…
     nie pozwól zgasnąć radości,
     nie daj uciekać w zwątpienie.

Niechaj nie tracę odwagi,
           zapału i gorliwości.

Przyjmij tę moją modlitwę…
     a wszystko, co podejmuję,
            niech z Twoją wolą się zgadza.

Daj mi skuteczność, o Panie
     w tym „syzyfowym” działaniu.

Wołanie moje o pokój,
      pokój niech w serca wprowadza,
      niech pośród zwątpień i krzywdy
             nadziei płomień rozpala.