Rosa na świtaniu

Ludzka miłość – przyznaj –
          „rosa na świtaniu”,
           co szybko zanika…
           tak prorok powiedział.

Szanuję proroków,
     słów ich wysłuchuję…
         lecz miłości wierzę –
         trwać może – wiem – wiecznie.

Ta „rosa poranna”
      szybko znikająca…
         potrafi pozostać
         do próżnej starości.

 Spotkałem już nie raz
       serca wciąż gorące
          i oczy szczęśliwe…

Spotkałem staruszków
       ciągle zakochanych,
       tęskniących do siebie
          (jak gimnazjaliści)

Dobrze, że tak bywa…