Swojemu uczniowi...

Słyszałem - 
          mówiono o tobie z zachwytem,
żeś już jest dorosły,
          jak dąb – piękny, zdrowy,
                  wielki i przystojny…

Wielka satysfakcja.
       Radosna wiadomość.

Dobrze – pomyślałem –
        taka kolej rzeczy.
Wszyscy kiedyś przecież byliśmy uczniami - 
         jakoś się udało
                    wyrosnąć,
                           zakwitnąć…

Jeśli zostaniemy w pięknym porównaniu -
Że – jak dąb wyrosłeś –
            to bardzo się cieszę…
lecz przewrotnie powiem,
     że wcale bym nie chciał,
        by twój ludzki rozum
          i twe ludzkie serce,
            (co są w środku tego wspaniałego dębu)
            wyrastały tylko
                   jak małe żołędzie.
                   (lecz jak dąb ogromne)