Trzeb ich kochać
Spotykasz ich nie raz
          i wstydzisz się za nich.
    Kochać ich nie umiesz,
          lecz szanować musisz.
    Na zachwyt, uznanie
          już nie zasługują - 
          (tyle zła zrobili).
    Ludźmi pozostają,, 
          wciąż się zmienić mogą…
          - i to trzeba przyjąć.