W górach zakochany...

Zakochany w górach
          znowu jesteś szczęśliwy,
                że ci się udało…
                 Znalazłeś się w Tatrach!

I już nie pamiętasz
       zmęczenia podróżą,
              uciążliwej jazdy
                  cuchnącym pociągiem.

Jak dziecko się cieszysz,
           poczułeś się wolny…
Nawet twoje serce
           (stare i zmęczone)
                inaczej „pracuje” - 
                młodością zakwita.

Jeszcze wcześnie rano
       i na żółtym szlaku
       prawie całkiem pusto.

Spotkanych turystów
          tak szybko minąłeś…

ktoś się nawet dziwił,
      że prosto z pociągu
         (szalony turysto)
             z fascynacją w oczach
                 radośnie wędrujesz.

Na znajomych ścieżkach
       jeszcze krople rosy…
a twoja szarotka
       śmieje się – jak kiedyś -
           Z szelmowską radością
                znów ją odnalazłeś.
           Bardzo byś się zmartwił,
                 gdyby jej nie było.

Urzekły cię Tatry
          pełne majestatu.

Góry chłoniesz sercem,
     aż wpadasz w zadumę,
                 w zachwyt
                    i modlitwę…

Szczyty – wiesz – są groźne,
         lecz jakże wspaniałe…
Napawa cię pięknem
       tatrzańska przyroda - 
            w świat bajki przenosi.

Tak Stwórca wymyślił,
       że góry powstały…
             - bliżej tu do Boga!
                 a spotkany człowiek
                 też bardziej przyjazny.