Wystarczy ci siły...
„Nie ma już nikogo,
        kto jest sprawiedliwy”…
martwił się psalmista
        przed Bożym obliczem.

„Wszyscy pobłądzili,
         stali się nikczemni.”
„Czy się zatrzymają
         czyniący nieprawość?”
nie ma odpowiedzi -
         jest tylko wątpliwość.

Nawet, gdy już zwątpisz,
         pozostań i wytrwaj.
Od wieków tak było…
         ludzie się martwili,
         lecz świat przecież przetrwał -
                      dobro ocalało!

Nie ustawaj, proszę,
         w pięknej twórczej pracy
          i… śmiej się z trudności.
          Siły ci wystarczy!