Wytrwać trzeba...

Wiem, że jest ci trudno
i się załamujesz…
powiedz jednak, proszę,
        życie wciąż jest piękne.

Sił ci już brakuje,
nie rozumiesz świata…
Skrzywdzili cię bardzo
             (nawet przyjaciele)
         lecz nie trać nadziei.

Nie możesz wytrzymać
praw niesprawiedliwych,
które nie obronią
          godności człowieka…
      wiara musi przetrwać.

W konflikcie znów jesteś
z tymi, których kochasz –
bo tacy niemądrzy…
       miłość ma być ponad.