Zjednoczyć skłóconych

W dniach, kiedy wszyscy się kłócą,
że są najlepsi – tak mówią –
            a innych źle oceniają…
chciałbym każdego pogodzić,
          przy wspólnym stole zjednoczyć,
                 solidarnością rozpalić
                    w twórczości
                        w pracy
                            w zabawie…

i – żeby – znów uwierzyli,
          że ludźmi są!
               zwyczajnymi!