Dylematy proroka

   „ Idź, nauczaj ludzi”…
           „w porę i nie w porę”
(zapisano w Biblii).

Proroka Bóg wysłał
           - niech jak mędrzec stanie
            i niech opowiada słowa Bożej prawdy…
       lecz nie gwarantował, że go posłuchają.

  Bo w tym naszym świecie
       są też ludzie hardzi,
            „o bezczelnych twarzach”
             i „o twardym karku”…
   (prorok tak zapisał).

Nie lękaj się wcale, nawet jak cię skrzywdzą,
bo im niewygodnie praw Bożych przestrzegać.
Ale się nie zrażaj, nie licz na sukcesy,
wszak możesz się znaleźć jak owca wśród wilków.

Choć nie posłuchają,
        jednak będą wiedzieć…
              że istnieje prawo
              i… trzeba je pełnić.

Ciągle opowiadaj Bogiem zachwycony,
że życie w miłości jest największym dobrem.
Pewno cię wyśmieją…
      niektórzy uwierzą.