Mędrzec w naszym świecie

Mędrzec pośród ludzi
        głównie jest bezradny…
Dopóki jest mędrcem,
              a nie politykiem,
        świat go nie usłyszy,
        mądrość zlekceważy.

Mędrzec – choć wie wszystko - 
        ciągle nie rozumie
        i bardzo się dziwi…
               że można tak czynić,
               jak to wokół widzi.
więc… niewiele mówi,
        wie – nie posłuchają,
        wcale nie usłyszą.

Mędrzec w naszych czasach
       milczeć często musi…

Pośród wielu reklam,
              sposobów na życie,
              wielkiej polityki,
         brak czasu na mądrość.

Mędrzec zna odpowiedź, lecz stawia pytanie,
że jak ktoś jest ważny, dlaczego niemądry…
Dziwi się, że służbę zastępuje ego
… i pewnie dlatego rzadko się uśmiecha,
               jest taki poważny,
               w sercu cicho płacze.

Mędrzec w naszym świecie
          już niewiele znaczy…
Ktoś nawet powiedział, że jest niepotrzebny.

Świat chce być bogaty, potężny, wesoły,
          żyć bez ograniczeń…
Mądrości nie trzeba.
Świat mędrca już nie chce.

Mędrzec w naszych czasach
          świat nie ocali
(może zbyt naiwnie przekazuje prawdę)
Dopóki jest mędrcem,
          a nie dyplomatą,
uznania nie zyska, a świat go wyśmieje.

Świat mądrość doceni, musi tak uczynić,
                   (nie może inaczej)
z zachwytem pochwali
          nawet pięknie mówisz,
         (było by to dobre, gdyby się udało)
lecz z ironią stwierdzi - 
         nie na tej planecie,
         w jakiejś innej bajce.

A ja jednak wierzę…
mędrzec jest potrzebny - 
          nawet nie słuchany
                     świat przecież ocala
(bo mądrość i dobro zaginąć nie może).