Ne irascaris Domine…
            (nie bądź zagniewany)

Za złe nie mniej, Panie,
nie bądź zagniewany - 
człowiekiem stworzony,
wciąż człowiekiem jestem…

Nie posiadam skrzydeł,
bom przecież nie Anioł,
lecz rogów też nie mam,
szatanem nie jestem.

Raduję się ludźmi,
        z którymi obcuję,
ogromnie się martwię
        ludzkimi błędami.
Nie godzę się wcale
         z niesprawiedliwością,
o gniew mnie przyprawia
         obłuda, przewrotność.

Stać mnie na wysiłek,
umiem się poświęcać,
czasem nic się nie chce,
gorliwość też słabnie…