Pokorna modlitwa
Przepraszam Cię, Panie,
żem zwykły ja człowiek…
choć ufam i wierzę,
to czasem też wątpię.

Nie jestem Aniołem
z białymi skrzydłami,
nie chodzę w obłokach…
wciąż cielesny jestem.

         Cieszę się przyjaźnią,
          taką zwykłą, ludzką,
          ludzi bardzo cenię,
          że ich kocham – mówię.

Dostrzegam, co piękne,
zło też zauważam…

Zdarza się, mam zamiar
wycofać się z życia,
na pustkowie uciec
(daleko od „mędrców”)
           … lecz tu, między ludźmi,
           może na coś wpłynę,
           coś może ocalę,
           kogoś uratuję…