Rozważania ontologiczne

Każda rzecz na świecie
najpierw się zaczyna –
potem trwa, istnieje…
aż kiedyś się skończy.

Czasem się rozwija
z wielką mocą twórczą…
kwitnie, owocuje -
wspaniałość stworzenia.

Bywa rozwój trudny,
chory, karłowaty…
jak wyrzut istnieje –
wstyd przynosi Stwórcy.

Zdarza się – coś nie trwa,
nie może zaistnieć…
zanim żyć zaczęło
odpłynęło w niebyt.

Zawsze jest początek –
przyczyna istnienia.
Wszystko na tym świecie
zostało stworzone.

Uczymy się świata…
celowość widzimy,
podziwiamy piękno,
dostrzegamy grozę.

Tyle jest tych istnień…
Świat makro i mikro –
ma swoją logikę,
swe prawa natury.

I tylko On jeden,
co trwa bez początku…
Jest samym istnieniem -
ENS A SE mówimy.