Siać pokój...
Pokój masz ogłaszać…
      nawet gdy go nie chcą,
jak nie zasługują - 
      pokój k‘tobie wróci.

Nie ciskaj gromami,
nie chciej by Bóg skarał.
           On pokój chce wnosić
            ... bo kiedyś go przyjmą.

Zachowaj cierpliwość,
wytrwale siej pokój…
            nawet, gdzie go nie chcą
            i tak znów zakwitnie.