Świąteczne marzenia

Boże Narodzenie
            Święta – jak co roku…
Lecz przecież czujemy,
że świat się wypełnia radością i światłem…


Chyba znów wierzymy,
że nie tylko ludzie, ale i zwierzęta
zaczną żyć miłością,
ludzkim głosem mówić
i pokój wprowadzać…


Że rozkwitnie uśmiech
            i prawdziwe dobro…
zwykłe ludzkie szczęście pośród nas zagości…


Oby to nie było przelotne marzenie,
ale rzeczywistość
             piękna a prawdziwa
wszędzie gdzie jesteśmy…
- z opłatkiem życzymy.