Tak różni jesteśmy...

Lubimy podkreślać, że jesteśmy inni - 
lepsi oczywiście, piękniejsi… wspaniali.

Bardzo przywiązani do swojej mądrości,
                 możliwości swoich,
                  swoich szans na sukces…
umiemy potępiać,
        innymi pogardzać.

Ale… wciąż pragniemy i ciągle wierzymy,
że można być razem
         i zachować jedność,
kochać innych można, szanować i cenić,
nawet w swej inności cieszyć się przyjaźnią.

Bo… skłócenie świata jest tylko pozorne.

Zastanów się, proszę, Stwórca w ludzi wierzy
i każdemu wmawia - 
         innych kochać umiesz,
         a razem z innymi dobro wspólne stworzysz.

Tacy, co tak czynią, są ratunkiem świata…
         (mimo, że naiwni
               czasem wyśmiewani)