Dobro powróci...

Powróci do ciebie
       wszystko to, coś rozdał…
może nawet więcej
       od Boga otrzymasz.

To, co uczyniłeś
       dobrze i szlachetnie,
   czym uradowałeś,
   zmieniłeś na lepsze…
przyjdzie też do ciebie
       w jakiejś innej formie,
a dobro nie zginie,
       na wieczność zostanie.

Rozdawaj beztrosko
       słowo, uśmiech serce.
Nie bój się być hojny –
       nawet gdy nic nie masz.