Na pierwszym planie siostra x Romana - p. Anna Pawlak.

Imieniny x Romana, 2008 rok.