Jeżeli chcesz podzielić się swoimi wspomnieniami o x. Romanie, zdjęciami lub innymi materiałami, przyślij je do nas, korzystając z kategorii "Wspomnienia". W pozostałych przypadkach prosimy o skorzystanie z kategorii "Ogólne".

Zespół strony:
grafik - Anna Wesołowska
webmaster - Tomasz Zaremba
koordynatorzy - Małgorzata Grabowska, Katarzyna Kamińska, Konrad Tarnopolski

Uwaga! Twórcy strony www.ksiadzroman.pl zastrzegają sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Nie uzasadniamy powodów niepublikowania tekstów i zdjęć.