Ksiądz Roman pisywał wiersze. W ostatnich latach zdecydował się na ich wydanie na własny koszt. W ten sposób od 2005 do 2009 roku zostało wydrukowanych pięć tomików. Rozdawał je swoim znajomym i przyjaciołom w okresie Bożego Narodzenia. W wierszach nierzadko obijają się trudności, z jakimi spotykał się ksiądz, jego dylematy oraz przemyślenia dotyczące ludzi i ich problemów. Niektóre wiersze są dość osobiste.

Tomiki wierszy: