Tu znajdują się wspomnienia różnych przyjaciół ks. Romana.