Wspomnienia mieszkańców Żoliborza

Ksiądz Roman wciąż jest dobrze rozpoznawaną postacią Żoliborza. To tu był przez 20 lat proboszczem Parafii Dzieciątka Jezus, kapelanem Żołnierzy Żywiciela, katechetą, założycielem chóru młodzieżowego, duszpasterzem żoliborskiej młodzieży oraz tu wspierał działania "Solidarności".

Oto co piszą o nim żoliborzanie: