Modlitwa człowieka smutnego

Biegną moje myśli,
Wznoszą się do Ciebie…
Chociaż serce pełne, jednak pustkę czuję.
Nie stać mnie na patos, uroczyste słowa…
(tyle się wzniosłości w życiu nasłuchałem).
Nie wiem, co powiedzieć…
Nie będę się skarżył,
A wstydzę się prosić,
Wszak Ty, Boże, wszystko lepiej wiesz ode mnie.
Ktoś mnie bardzo skrzywdził,
Ktoś mnie nie rozumie,
Tamci oczekują, że wszystko dostaną,
Cokolwiek by chcieli –
Nawet bez wysiłku…
A ci się dziwują, że dobro istnieje
Że ja jeszcze wierzę w zwykłą ludzką miłość…
Ty, Boże wiesz wszystko,
Wszystko wiesz najlepiej…
Więc przyjmij te słowa z harcerskiej modlitwy,
Słowa zwykłe, proste,
Lecz dziecięco szczere –
„O Panie, Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej”…