Wyznanie wiary
Nie wskrzesza umarłych
I gór nie przenosi,
Burzy nie ucisza –
Zwykła moja wiara…

	Nie jest uroczysta,
	Nie ma w niej patosu,
	Nie sięga obłoków –
	Po tej ziemi stąpa…

Moja zwykła wiara
Pomaga mi przetrwać,
Piosenkę zaśpiewać –
Kiedy nie mam siły…

	Zwykła moja wiara
	Jest źródłem fantazji,
	Uskrzydla do pracy –
	„syzyfowej” często…

Może jej nie widać,
Bo jest w głębi serca –
Daje jednak siłę,
Optymizm i pokój…

	W mym codziennym życiu,
	W smutkach i radościach –
	Zwykła moja wiara
	Jakoś ze mną żyje…