Ekonomiczna modlitwa

Boże, Ty swej nieskończonej mądrości
postanowiłeś na cały świat rozszerzać Królestwo 
Chrystusa
i wszystkich ludzi uczynić uczestnikami Odkupienia,
jako jeden lud
zjednoczony przez Ducha Świętego.


Spraw, abyśmy świadomi naszej wielkiej godności
i wierni powołaniu,
byli dla wszystkich nieskazitelnym znakiem zbawienia,
a towarzysząc rozwojowi ludzkości
dobrze spełniali doczesne obowiązki
i tworzyli pełną szacunku i miłości prawdziwą jedność
w życiu społecznym.


Daj, Panie, abyśmy byli wiarygodnymi światkami
i głosicielami Bożej prawdy,
bez obłudy i zakłamania…
abyśmy nie szukali własnych egoistycznych korzyści,
ale wspólnego dobra w ojczyźnie i w świecie.


Wszędzie tam, gdzie są konflikty i nieporozumienia,
abyśmy potrafili wnosić nastrój kojący,
abyśmy promieniowali
duchem mądrości, sprawiedliwości i miłosierdzia.


Pomagaj nam, Boże, nasz Ojcze,
abyśmy umieli pochylać się nad ludzkimi problemami,
abyśmy byli gotowi zapłakać nad własnymi błędami
i grzechami naszych bliźnich,
aby chronić i rozpalać wszelkie tlące się płomyki dobra,
aby oczyszczać to, co złe
i ocalać to wszystko, co jeszcze całkowicie nie zginęło…


Daj nam, Panie, taką wielkość ducha,
abyśmy potrafili i chcieli rozbudzać nadzieję lepszego życia…
abyśmy umieli przekonywać innych, a także samych siebie,
do wiary w sens poświęcania siebie dla innych
i w konieczność ludzkich szlachetnych zachowań…
żebyśmy nie hamowali pięknych twórczych pomysłów,
ale je uszlachetniali wzniosłością i czystością Bożej prawdy,
a zamiast gniewu i zawiści,
żebyśmy wprowadzali pokój, radość i dobro
w nasze codzienne życie,
w życie każdego człowieka.


Niech nasza modlitwa,
a zwłaszcza przykład naszego świętego życia
pomaga ludziom wybrać dobro i unikać zła.
Błogosław nam, Boże, nasz Ojcze. Amen.