Nie wszystko...

Nie w każdym pociągu
      powinieneś jechać,
Nie w każdym zespole
      możesz uczestniczyć,
Nie we wszystkich sprawach
      musisz się odzywać,
Nie o każdej rzeczy
      masz swoje mieć zdanie,
Opiniować wszystko
      wcale też nie trzeba…

Nie wszystko, co widzisz
       musi się podobać,
Nie z każdą pomyłką
       masz polemizować,
Przestępstwa nie wszystkie
        koniecznie masz karać…

Ważniejsze jest czasem
        zwykłe zrozumienie
        i uśmiech człowieka…

Wszak nie wszystko musisz
        i nie wszystko możesz,
        nie wszystko potrzebne…

Umiej się z tym zgodzić.