Aurea aetas...

„Patrzcie, jak oni się miłują”
		o tamtych ludziach mówiono.

Były takie czasy („złoty wiek” - „aurea”)
		twierdzą historycy - 
że świat trwał w miłości,
że nie tylko ludzie,
		ale i zwierzęta
pokój wprowadzali i w przyjaźni  żyli.

Nawet się dziwimy, że im się udało...
im to znaczy ludziom, jakimś naszym przodkom.
Poeci śpiewali, prorocy głosili:
	niepotrzebne wojsko,
		sądy i więzienia - 
	wystarczy być z Bogiem i miłować bliźnich.

Czy to jest możliwe?
	czy tylko pragnienie, pobożna utopia?
		czy to było kiedyś?
			czy dopiero będzie?
Nie ma odpowiedzi...
	optymiści wierzą – pesymiści wątpią.