Modlitwa ufna
	Boże, Ty wiesz wszystko
				i znasz moje serce,
	moje niepokoje, wszystkie wątpliwości
	i radosne myśli i intencje szczere,
	chęć tworzenia dobra, śmiałe zamierzenia,
				gotowość do pracy...

	O, Boże wszechświata, od którego wszystko...
	Cierpliwą miłością otaczasz nas, ludzi,
	pozwalasz nam działać nawet gdy błądzimy
				- piorunów nie ciskasz.
	Mądra Twoja wszechmoc nikogo nie zmusza,
	szanujesz decyzje i wolność człowieka.

	Światu chcę rozgłaszać dobre Twe oblicze,
	pragnę opowiadać, że warto być z Tobą.
	Pośredniczyć pragnę w dawaniu nadziei,
	odblaskiem Twej mocy pocieszać smutnego.
	Daj nam się odnaleźć w tym świecie skłóconym
	i dostrzegać dobro (nawet bardzo małe).

	Mocy ducha daj nam więcej niż kłopotów,
	a także uśmiechu, fantazji, humoru...