Czy to już prorok?
Mówili... że taki 
			pośród nas istnieje.

Choć zna się na żartach,
		dobry humor lubi - 
nie śmieje się zawsze,
	na zło się nie godzi.

Próbujesz oszukać
	- powie ci „nie wolno”
zaczynasz przeklinać
	 - mówi „kwiaty więdną”
gdy o prestiż walczą
	 - będzie pytał „po co”

Przypowieść opowie,
	że zło zginie marnie
	(jak chwasty nieważne
	 na śmietnisku spłonie)
	a człowiek przewrotny
	 krzywdę czyni sobie
	 (zostanie... cymbałem
	 fałszywie dźwięczącym)

Twierdzi, że są takie
		metody dyskusji
	 - zamiast iść do sądu,
	 pójść z wrogiem na kawę
		(może być też wino
		tylko nie za dużo...)
Uczy „bądź normalny”
	znaczy przyzwoity,
	a... idąc w karierę
	zobacz też człowieka.
Pamiętaj – sumienie!
A nie tylko partia...

Mówili – że taki
	pośród nas istnieje...

Podobno to rzadkość,
	lecz naprawdę bywa.
Szukaj takich ludzi...
Pragnij takim zostać.