Wszędzie...

Znajdziesz ich w kościele
	i w cyrku
		i w szkole,
	na wielkiej budowie,
	w zwykłej fabryce,
	przy leczeniu chorych,
	przy sprzątaniu śmieci,
	w teatrze,
		w urzędzie,
	w każdej ludzkiej pracy,
	wśród ludzi zwyczajnych,
	wśród ludzi niezwykłych,
	wśród szewców,
			uczonych,
			ministrów
			i krawców,
	pośród profesorów,
	a także wśród uczniów,
	tych co piłkę kopią
	i po górach chodzą.

Spotkasz ich wśród chorych,
znajdziesz wśród turystów,
	wśród muzyków głośnych,
	cichych pracowników,
	gadatliwych twórców
	i milczących mnichów,
	wśród ludzi nieśmiałych,
	i odważnych ludzi…

Ujrzysz ich w Paryżu,
	także tu, w Warszawie
	i w mieście
		i na wsi,
	również „na odludziu”

Wszędzie, gdzie jest człowiek
	(jakikolwiek człowiek)
	zobaczysz wspaniałość
		albo grzech
		i hańbę…