Do ludzi prostych

Przyjdźcie do mnie wszyscy,
coście utrudzeni, bardzo obciążeni...
a ja was pokrzepię, siły wasze wzmocnię
		 - tak Chrystus powiedział.

Jak się mówi „wszyscy”
		(wszyscy do mnie przyjdźcie),
ludzie zwykle myślą - „was, co coś znaczycie”,
			jesteście bogaci,
				ważni i zaradni.
Jak jesteś zwyczajny, lub po prostu biedny,
gdy jesteś nieśmiały – nie pchaj się – powiedzą.

I dlatego Chrystus objawia prostaczkom...
jak by się obawiał, że wszystkich nie dotknie,
			słabi nie usłyszą.

Publicznie więc powie - 
Ojcze nasz, zakryłeś tajemnice nieba
		dla mądrych, roztropnych,
ale otworzyłeś dla ludzi zwyczajnych,
		     zwanych prostaczkami.